top of page

Wie zijn we?

Naboram bestaat sinds 1978 en staat voor ‘NAzorg bij BORstsparende ingreep of AMputatie’. Ons team bestaat uit een aantal vrijwilligers, tevens ook ex-borstkankerpatiënten, die andere lotgenoten willen helpen met hun strijd en verwerking van borstkanker.

Wij begrijpen dan ook als geen ander hoe ingrijpend zo een operatie kan zijn. We doen dit voor vrouwelijke en mannelijke patiënten. Het zijn onze eigen ervaringen die ons onderscheiden van de professionele hulpverlening. Wij begrijpen de wisselende gemoedsstemmingen, de angst, verslagenheid, opstandigheid en depressie waarmee een patiënt te maken krijgt.

"

Naboram zit in mijn hart en nieren. We zijn een vzw door en voor lotgenoten, we steunen elkaar onvoorwaardelijk Daarom ben ik na 40 jaar nog steeds vrijwilligster.

"

Tina – vrijwilligster

Wat doen we?

Bij Naboram staan de deuren wagenwijd open voor lotgenoten die nood hebben aan warm gesprek, een luisterend oor, steun, hoop of praktische informatie. We kunnen hen verwijzen naar experten voor een vakspecifieke vraag, hen tips geven om met het ziek-zijn om te gaan of hen vertellen over de gevolgen daarvan. 

  • Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij patiënten in Antwerpse ziekenhuizen. Wij bieden een luisterend oor en staan hen sociaal en emotioneel bij. Zo respecteren we de eigenheid van iedere patiënt(e).

  • Wij organiseren ook infosessies, cursussen en praatnamiddagen ter begeleiding van lotgenoten. Partners zijn van harte welkom op deze sessies, tenzij specifiek vermeld wordt dat de activiteit enkel voor lotgenoten is.

 

Voor Naboram zijn vertrouwen en respect van de privacy zeer belangrijke waarden die steeds terugkomen.

"

“Omdat we het zelf ook hebben meegemaakt, zitten we vaak heel snel op dezelfde golflengte.

We begrijpen elkaar, en we hebben tijd.

Naboram laat zien dat de wereld niet stilvalt na borstkanker.

"

Rita - Vrijwilligster bij Naboram

Missie

Wij hebben één missie: de verwerking van het ziek-en patiënt-zijn van (ex-)borstkankerpatiënten verbeteren..

We stellen deze steun steeds individueel af op de lotgenoot. Zo kan men zelf kiezen welk type contact men het liefst heeft. Dit kan dus zowel face-to-face, telefonisch of via e-mail. 

Door op te komen voor de belangen van borstkankerpatiënten, trachten we hun levenskwaliteit te verbeteren. 

bottom of page