top of page

Infomoment "LEIF arts geeft uitleg"
samenzijn voor lotgenoten met uitzaaiingen of herval
24 april

LEIF (LevensEinde InformatieForum) werd begin 2003 onder impuls van de vzw Recht op Waardig Sterven opgericht. Dit gebeurde naar aanleiding van de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden.
 

LEIF groepeert bijna 500 artsen (huisartsen en ziekenhuisartsen) over heel Vlaanderen die een opleiding volg(d)en i.v.m. de problematiek van euthanasie, beslissingen aan het levenseinde en die bovendien de mogelijkheden kennen van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

We laten Dr. K. Van Boeckel aan het woord om jullie vragen te beantwoorden.

Inschrijven vóór 20/04/2023

Deze contactnamiddag is enkel voor lotgenoten!

LEIF arts geeft uitleg
kom je ook ?


   0470 48 20 69

Maandag 24 april 2023

12u30 - 14u30

Naboram vzw

Nationalestraat 111

2000 Antwerpen

Gratis voor Naboram-leden

Niet-leden: 5 euro

U bent al lid voor een jaarlijkse bijdrage van 12 euro

bottom of page