top of page

Nieuwe bestralingstechnieken
29 september

We horen veel over de nieuwe bestralingstechnieken voor borstkanker.

Bestraling komt bij borstkanker vaak voor als behandeling. Bijna altijd krijg je naast bestraling ook andere behandelingen, zoals een operatie, chemotherapie of anti-hormonale therapie. Hoeveel bestralingen nodig zijn en in welke dosis, hangt af van de soort borstkanker die je hebt en van het stadium van de ziekte.

Borstkankerpatiënten ondergaan vaak radiotherapie, omdat het de overlevingskansen verbetert en ook het risico op hervallen vermindert. Maar radiotherapie kan ook gepaard gaan met ernstige neveneffecten, zoals hartziekten of kransslagaderaandoeningen. Dat risico komt voor bij patiënten die een tumor hebben op de linkerborst.

Om die neveneffecten te beperken, gebruikt men in het UZ voortaan het ExtracTrac Dynamic systeem. Het toestel kan de borst nauwkeuriger bestralen, omdat het de positie van de patiënt op de behandelingstafel automatisch bijstuurt en de diepte van de ademhaling monitort.

Minder hartschade

“Wanneer een patiënt diep inademt, neemt de afstand tussen het hart en de borst toe, waardoor de bestraling van het hart en dus ook het risico op schade aan het hart vermindert. Hierbij is het cruciaal om de positie van de patiënt op de behandelingstafel en de diepte van de ademhaling constant te monitoren en zo nodig bij te sturen. Het nieuwe ExacTrac Dynamic-systeem laat toe om dit heel nauwkeurig en patiëntvriendelijk te doen,” zegt professor Mark De Ridder, diensthoofd radiotherapie aan het UZ Brussel.“Daarenboven laat dit positioneringssysteem toe om na te gaan of de patiënt een correcte diepe inademing aanhoudt tijdens de bestraling. De patiënten krijgen bovendien zelf audiovisuele feedback over hun positie tijdens de bestraling. Ze kunnen hun ademhaling volgen op een scherm en indien nodig wat dieper of minder diep inademen. Daarnaast is er rechtstreekse coaching door het radiotherapieteam. Patiënten worden zo nauw betrokken tijdens het bestralingsproces en voelen zich dus comfortabeler,’ voegt professor Thierry Gevaert toe, adjunct-diensthoofd radiotherapie in het UZ Brussel.  

Anti - hormoon
kom je ook ?


0470 48 20 69

Vrijdag 25 augustus 2023

13u30

wordt op een later tijdstip meegedeeld

Gratis voor Naboram-leden

Niet-leden: 5 euro 

U bent al lid voor een jaarlijkse bijdrage van 12 euro

bottom of page