Infoavond over verzekeringen
27 september

Waarom hebben personen met een chronische ziekte of handicap problemen om een verzekering af te sluiten?
 

Het is eigen aan de huidige verzekeringsactiviteit om verzekeringsnemers onder te verdelen in groepen die een gelijkaardig risicoprofiel hebben. Binnen één groep betaalt iedereen hetzelfde bedrag. Met andere woorden: gelijkaardige risico’s betalen eenzelfde premie.
 

Vele verzekerden lezen hun contract niet grondig na en kennen hun rechten niet goed.
 

Simon Ector van het Vlaams Patientenplatform gaat in discussie met een verzekeringsmakelaar. Hij geeft aan wat er nodig is en de makelaar vertelt ons wat momenteel mogelijk is.

 

Partners zijn op deze avond ook welkom !

Infoavond
verzekeringen

kom je ook ?


  03/234.35.66

Dinsdag 27 september 2022

19u00 - 

via ZOOM

Gratis voor Naboram-leden

Niet-leden: 5 euro 

U bent al lid voor een jaarlijkse bijdrage van 12 euro