Infosessies voor kankerpatienten en hun naasten :
  

 AZ Monica                                               

Meer info op : www.azmonica.be/nl/professioneel/oncologie.asp

 

 UZA

Meer info op : https://www.uza.be/

 

 GZA

Meer info op : http://www.gzaziekenhuizen.be/nl/events/

 


VPP
 

 Privacyverklaring Onthaalcentrum Naboram vzw :

 

Privacy verklaring  Onthaalcentrum Naboram vzw

Onthaalcentrum Naboram vzw  respecteert de Europese privacywetgeving (‘GDPR’).

 

Hoe verzamelt Onthaalcentrum Naboram vzw  persoonlijke gegevens?

Onthaalcentrum Naboram vzw  verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en waarvoor u toestemming heeft gegeven.

 

Welke gegevens  verwerken wij met welk doel

In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging worden volgende persoongegevens bewaard: naam, voornaam, adres en e mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Onthaalcentrum Naboram vzw  verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

•        om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Onthaalcentrum Naboram vzw  

•        het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van Onthaalcentrum Naboram vzw  

  • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Hoe behandelt Onthaalcentrum Naboram vzw  uw persoonlijke gegevens?

Gegevens worden altijd confidentieel behandeld en alleen overgemaakt aan bestuursleden en actieve leden van Onthaalcentrum Naboram vzw  die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteiten.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door u gevraagde dienst.

Wij verkopen en bezorgen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gegevens, zoals aantallen, worden op geaggregeerde wijze doorgegeven aan derden voor aanvraag van subsidies. Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde. 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Hoe lang bewaart Onthaalcentrum Naboram vzw  persoonlijke gegevens?

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Bewaart Onthaalcentrum Naboram vzw  mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Het aantal personen dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt tot de Raad van Bestuur.

 Aan deze personen wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om de activiteiten van Onthaalcentrum Naboram vzw  te organiseren. Deze personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hanteren een wachtwoordbeleid op onze bestanden met persoonsgegevens.

 

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Onthaalcentrum Naboram vzw  over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met info@naboram.be

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via  els.baetens@naboram.be

Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht

om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie via commission@privacycommission.be of een beroep doen op de bevoegde rechter.

 

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd.  De wijzigingen worden via onze website www.naboram.be bekend gemaakt.  Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.