Communicatie met de arts

Deze namiddag was zeer zeker een schot in de roos.

Wij moesten niet alleen maar luisteren naar dr. Debaene,  maar werden ook door hem aan het werk gezet.

We kregen van hem een onderwerp dat we met elkaar bespraken, terwijl we naar elkaar luisterden.

Ook de vragen die hij ons stelde waren raak. Waardoor er soms af en toe een stilte viel.

En dit gewoon omdat hij raakpunten besprak die velen terug deed denken aan de gesprekken met hun eigen arts.

Opnieuw werden ze geconfronteerd met wat ze zelf hadden meegemaakt.

Je voelde de woede en frustraties die sommigen nog in zich hadden bij hun ervaringen met artsen.

Gelukkig waren er niet alleen negatieve, maar ook positieve reacties.

Tijdens en na de presentatie  werden ook veel vragen gesteld.

Eén feit is zeker.

Hij heeft bij velen iets losgemaakt waardoor ze waarschijnlijk beter voorbereid zullen zijn bij een volgende afspraak met hun arts.

Een leerrijke namiddag.

(Chantal)